Μαθήματα

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ και οι αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες κατανέμονται σε εξάμηνα ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας/Σύνθετες Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας -Αναστοχαστική Πρακτική- Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

Content
Θέματα Νομοθεσίας, Βιοηθικής και Δεοντολογίας στη Φροντίδα και Υποστήριξη των ΠΕΕΑΥ στην Κοινότητα
Content
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στην Κοινότητα (σχολικό περιβάλλον, δομές υποστηρικτικής φροντίδας)
Content
Ψυχολογία Παίδων/Εφήβων
Content
Νευροφυσιολογία του Εγκεφάλου από τη Βρεφική Ηλικία ως την Ενηλικίωση
Content
Ειδικές Θεραπείες και Ευεξία των ΠΕΕΑΥ
Content
Ειδική Αγωγή σε Νοσολογικές Καταστάσεις Παίδων και Εφήβων
Content

Σύνολο εξαμήνου

Content
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Διαχείριση χρόνιου πόνου- ανακουφιστική φροντίδα των ΠΕΕΑΥ

7

Παιδιατρική- οικογενειοκεντρική νοσηλευτική φροντίδα ΠΕΕΑΥ

8

Γλωσσικές διαταραχές από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση: Συμπεριφορικά προφίλ, αξιολόγηση και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική

8

Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας

7

Σύνολο εξαμήνου

30