Μαθήματα

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ και οι αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες κατανέμονται σε εξάμηνα ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας/Σύνθετες εφαρμογές στο χώρο της υγείας - Αναστοχαστική πρακτική - Ι

6

Θέματα νομοθεσίας, βιοηθικής και δεοντολογίας στη φροντίδα και υποστήριξη των ΠΕΕΑΥ στην κοινότητα

3

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην κοινότητα (σχολικό περιβάλλον, δομές υποστηρικτικής φροντίδας)

3

Ψυχολογία παίδων/εφήβων - Ψυχοπαθολογία αναπτυξιακών διαταραχών

3

Πλαστικότητα του εγκεφάλου και αποκατάσταση σε παιδιά και εφήβους

6

Ειδικές θεραπείες και Ευεξία των ΠΕΕΑΥ

4

Ειδική Αγωγή σε νοσολογικές καταστάσεις παίδων και εφήβων

5

Σύνολο εξαμήνου

30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες υγείας/Σύνθετες εφαρμογές στο χώρος της υγείας - Μικτές μελέτες και Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας - ΙΙ

6

Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην φροντίδα των ΠΕΕΑΥ. Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας

6

Παιδιατρική- οικογενειοκεντρική νοσηλευτική φροντίδα ΠΕΕΑΥ

6

Γλωσσικές διαταραχές από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα) από τα παρακάτω 7)

6

Σύνολο εξαμήνου

30

Μαθήματα Επιλογής ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1. Διαταραχές ομιλίας: Απραξία και εγκεφαλική παράλυση

6

2. Διαταραχές γραπτού λόγου

6

3. Υγεία και ασφάλεια στη φροντίδα και υποστήριξη των ΠΕΕΑΥ στην κοινότητα

6

4. Ομάδα φροντιστών υγείας-συμμετοχή των ασθενών και της οικογένειας στην υποστηρικτική φροντίδα-δεξιότητες επικοινωνίες- Ρόλος φορέων, οργανισμών, εθελοντών

6

5. Σύνδρομα παίδων, εφήβων

6

6. Διαταραχές κατάποσης από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση

6

7. Διαχείριση χρόνιου πόνου - ανακουφιστική φροντίδα των ΠΕΕΑΥ

6

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σύνολο εξαμήνου

30

  • Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών, περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα με 3, 4, 5 και 6 ΠΜ-ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.
  • Στο δεύτερο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα των 6 ΠΜ-ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS, την παρακολούθηση 5 [4 υποχρεωτικά και 1 κατ’ επιλογή από τα προσφερόμενα επτά (7)] υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μεταπτυχιακής Διατριβής που αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ-ECTS.