Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα

Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σάς ενημερώνουμε ότι το
Δ.Π.Μ.Σ.«Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα »
δέχεται αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24. 
Η περίοδος αιτήσεων υποψηφιοτήτων είναι από 01/06/2023 μέχρι τις 15/07/2023

Σχετικά με το πρόγραμμα

Από τον Οκτώβριο του 2022 ξεκινά τη λειτουργία του, το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» στοχεύει στο να παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει σε μεταπτυχιακό τίτλο στη «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες στην Κοινότητα». Ειδικότερα προσανατολίζεται στην επιμόρφωση και εξέλιξη επιστημόνων με διαφορετική εστίαση και εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας στην Κοινότητα, καλύπτοντας πλήρως στις στοχοθεσίες αλλά και τους σκοπούς των δύο τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

To νέο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εστιάζεται στη φροντίδα και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με τη συνεργασία των τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δίνουμε έμφαση στα εξής:
Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ώρες λειτουργίας

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταθρού (Τέρμα)

Τηλέφωνο: 2710 230707

Email: pmsnl-secr@uop.gr