Επικοινωνία

Στοιχεία Επιστημονικά Υπευθύνου

Γραμματεία

Στυλιανή Τζιαφέρη


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Ευσταθία Καλαματιανού


Υπεύθυνη Γραμματείας του ΔΠΜΣ «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και Εφήβων με Ειδικές Ανάγκες Υγείας στην Κοινότητα»
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710 230707

Email: pmsnl-secr@uop.gr