Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες , ότι τα μαθήματα Διαχείριση χρόνιου πόνου- ανακουφιστική φροντίδα των ΠΕΕΑΥ και Παιδιατρική- οικογενειοκεντρική νοσηλευτική φροντίδα ΠΕΕΑΥ θα διεξάγονται στις αίθουσες του ΔΙΕΚ στην Τρίπολη,
ενώ τα μαθήματα Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και Γλωσσικές διαταραχές από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση: Συμπεριφορικά προφίλ, αξιολόγηση και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική στην αίθουσα Δ:1.10 στην Καλαμάτα.

Εκ της Γραμματείας του ΔΠΜΣ