Εκ του Καθηγητού κ. Κωνσταντόπουλου ανακοινώνεται, ότι οι ώρες γραφείου του θα είναι Παρασκευή 18:00-20:00 και θα διαθέτει επιπλέον ώρες κάθε Κυριακή 14:00-16:00 που θα λειτουργούν στη συνδρομή  των φοιτητών για τις εργασίες τους, επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια που απαιτεί γνώση ηλεκτρονικών.

 

 

 

Εκ της Γραμματείας