Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εξ αποστάσεως Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» εδώ.