Οι εγγραφές των επιτυχόντων, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18 έως και Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς) στη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ 2023-24.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.pdf