Απαλλαγή διδάκτρων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2023-24.pdf

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής Διδάκτρων

Ν. 4957/22, άρθρα 86 & 418

ΦΕΚ 4899/16.09.22

ΦΕΚ 4837/01.08.2023