Αξιότιμοι -αι επιτυχόντες του ΔΠΜΣ.
Βάσει της υπ.αριθ. 1/14-09-2023 Απόφασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών είστε επιτυχόντες του ΔΠΜΣ : «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(ΦΕΚ 4755/9-09-2022),για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24.
Τα αποτελέσματα αναρτώνται με αριθμό ταυτότητας και σειρά κατάταξης. 

Αποτελέσματα-ΔΠΜΣ-2023-24.pdf