Συμπληρώστε πρώτα τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία του Καθηγητή/τριας και Φοιτητή/τριας. Επιλέξτε το αρχείο της συστατικής επιστολής και πατήστε το πλήκτρο Αποστολή Αρχείου.