Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εξ αποστάσεως Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ